dějiny 220 View Records history 199 View Records druhá světová válka (1939-1945) 109 View Records World War (1939-1945) 75 View Records politika a vláda 73 View Records politics and government 63 View Records společnost a politika 54 View Records society and politics 47 View Records panovníci 45 View Records holocaust (1939-1945) 44 View Records cesty a pobyt 43 View Records každodenní život 42 View Records čeští spisovatelé 41 View Records Czech authors 38 View Records politici 38 View Records voyages and travels 38 View Records osobnosti 37 View Records everyday life 36 View Records kings and rulers 36 View Records koncentrační tábory 36 View Records prezidenti 35 View Records Židé 35 View Records celebrities 33 View Records concentration camps 33 View Records herci 32 View Records politicians 32 View Records podnikatelé 31 View Records presidents 31 View Records česká literatura 31 View Records Jews 30 View Records fotbal 30 View Records první světová válka (1914-1918) 29 View Records soccer 29 View Records české spisovatelky 29 View Records Czech literature 28 View Records actors 28 View Records businessmen 27 View Records kultura a společnost 27 View Records Czech women authors 26 View Records culture and society 26 View Records vojáci 26 View Records partnerské a rodinné vztahy 25 View Records politická perzekuce 25 View Records zpravodajské služby 25 View Records political persecution 24 View Records soldiers 24 View Records perzekuce 23 View Records životopisy 23 View Records fotbalisté 22 View Records hudebníci 22 View Records intelligence service 22 View Records partner and family relationships 22 View Records zahraniční vojenské jednotky 22 View Records cestovatelé 21 View Records external forces 21 View Records rockoví hudebníci 21 View Records World War, 1939-1945 20 View Records musicians 20 View Records soccer players 20 View Records travellers 20 View Records zahraniční vztahy 20 View Records World War (1914-1918) 19 View Records foreign relations 19 View Records hudební skupiny 19 View Records rock musicians 19 View Records anti-fascist movements 18 View Records manželky panovníků 18 View Records musical groups 18 View Records názory a postoje 18 View Records protifašistický odboj 18 View Records přátelé a spolupracovníci 18 View Records legionáři 17 View Records ozbrojené síly 17 View Records persecutions 17 View Records političtí vězni 17 View Records stát a církev 17 View Records disidenti 16 View Records legionaries 16 View Records political prisoners 16 View Records agenti 15 View Records armed forces 15 View Records description and travel 15 View Records friends and associates 15 View Records holocaust, 1939-1945 15 View Records novináři 15 View Records rulers' spouses 15 View Records zločiny nacismu 15 View Records actresses 14 View Records church and state 14 View Records crimes of Nazism 14 View Records děti a válka 14 View Records herečky 14 View Records holocaust survivors 14 View Records náboženské poměry 14 View Records přeživší holocaust 14 View Records secret service agents 14 View Records views and attitudes 14 View Records vojevůdci 14 View Records Češi 14 View Records Czechs 13 View Records